رئیس‌جمهور به وزارت خارجه دستور داد:

پیگیری مشکلات کنسولی ایرانیان خارج از کشور

رئیس‌جمهور با بیان این‌که «حل‌ مشکلات ایرانیان خارج از کشور همان مردمی‌شدن وزارت امور خارجه است»گفت: مشکلات حقوقی و کنسولی ایرانیان خارج از کشور پیگیری شود.
تصویر پیگیری مشکلات کنسولی ایرانیان خارج از کشور

به گزارش پرسون، سید ابراهیم رییسی رئیس‌جمهور در گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم‌چنین خاطرنشان کرد: یکی از کارهای مهم وزارت امور خارجه، فعال‌کردن ظرفیت سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در وطن است.

وی ادامه داد: پیگیری اجرای توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها، برگزاری جلسات کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و دیگر کشورها در اولویت کاری قرار گیرد.

488002