عکسی قدیمی که تاکنون ندیده‌اید؛ «بازار زنجیرها» در دوره قاجاریه در کنار حرم امام رضا (ع)

عکس و اسناد و حفظ و نشر آن باعث آگاهی بخشی از برخی فرهنگ های بومی مغفول افتاده بسیار حائز اهمیت هست. از آن مهم‌تر حفظ و ترمیم آثار و اسناد فرهنگی و هنری ایران با گستره ی تاریخی دیرینه نیاز به توجه و اهمیت ویژه دارد.
تصویر عکسی قدیمی که تاکنون ندیده‌اید؛ «بازار زنجیرها» در دوره قاجاریه در کنار حرم امام رضا (ع)

به گزارش پرسون، در میان عکس های کمتر دیده شده با عکسی با عنوان «بازار زنجیر»روبرو شدیم که علاوه بر جذابیت موضوع، خود تصویر هم از جمله تاکنون در هیچ منبعی و ماخذی دیده نشده است.

علت نامگذاری این بازار جالب هست . زنجیرهایی در سقف این بازار وجود داشت که حد ورود به حرم امام رضا را نشان می‌داد و بنوعی بست حد حرم بود و افرادی که عذر شرعی داشتند از زنجیر جلوتر نمی‌رفتند.

در ایام مختلف بازاریان و کسبه پرچم و یا چراغ نصب می‌کردند. این بازار مسقف به هشتی های زیبایی بود که متاسفانه به علت تخریب در این عکس نیست اما نقاشی هایی از این بازار وجود دارد .

یکی از معضلات این زنجیر ها بست نشینی مجرمین و افراد بزهکار بود که از دست گزمه ها فرار می‌کردند و به این بست ها پناه می آوردند و گزمه ها به احترام امام رضا(ع) تا زمانی که شخص در آنجا بست نشسته بود به آن فرد دست نمی‌زدند و بلاخره با لطایف الحیل این افراد را از کنار زنجیرها بیرون می کشیدند.

عکس: اداره اسناد آستان قدس رضوی

منبع: خبرآنلاین

484837