ناتوانی سازمان تامین اجتماعی در تامین هزینه های دارویی

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به کمبود دارو گفت: ۴۵ درصد هزینه های سلامت صرف دارو می‌شود.
تصویر ناتوانی سازمان تامین اجتماعی در تامین هزینه های دارویی

به گزارش پرسون، سیدمرتضی خاتمی، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: طی چند ماه اخیر به واسطه اجرای طرح دارویاری، ۴۵ درصد سبد هزینه‌های سلامت کشور صرف دارو می‌شود و ۶۰ درصد هزینه‌های دارویی هم به اجرای این طرح باز می‌گردد. بنابراین اگر دولت همکاری‌های لازم را نداشته باشد، به واسطه ناتوانی سازمان تأمین اجتماعی در پوشش هزینه‌ها، دستگاه‌های مختلف و بخش قابل توجهی از جامعه آسیب جدی خواهند دید.

وی گفت: بر اساس قانون ۳۳ درصد از منابع مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی در تکفل امور جامعه را دولت باید متقبل شود که ازجمله آنها سرانه‌های سهم دولت است که پرداخت نشده است.

منبع: خبرگزاری مهر

459229