تمرین ورزشی در این هوا توصیه نمی‌شود!

یک فیزیولوژیست ورزشی در خصوص انجام تمرین ورزشی در هوای شرجی هشدار داد.
تصویر تمرین ورزشی در این هوا توصیه نمی‌شود!

به گزارش پرسون، سلیم شریعتی اظهارکرد: تمرین در هوای شرجی و گرما باعث تعریق زیاد و از دست دادن آب بدن به ویژه کلر و سدیم و همچنین پتاسیم و منیزیم می‌شود و از سویی نیز وجود یون‌ها در مایعات داخل و خارج سلولی باعث اختلاف بار الکتریکی در دو سوی غشای سلول عصبی و عضلانی می‌شود و مواد مندرج در فوق، مسئول حفظ تعادل آب بدن و توزیع تعادل اسیدی و بازی و ضرب آهنگی قلب به شمار می‌روند.

وی ادامه داد:‌ میزان مطلوب آب و الکترولیت‌ها در جریان ورزش بسیار مهم هستند و برهم خوردن تعادل آن‌ها در جریان ورزش باعث افت عملکرد فرد و از دست رفتن سدیم کلر و کاهش آب بدن فرد می‌شود که این امر نیز منجر به ایجاد اختلال در روند انقباضات عضله و کاهش عملکرد بازیکن و همچنین تحلیل و تجزیه عضلات شده و حتی در ضرب طبیعی آهنگ قلب ورزشکار خلل به وجود می‌آورد. ضمن این‌که باعث برون‌دهی خون از قلب و رساندن اکسیژن به عضلات فعال و دفع اسید لاکتیک از طریق بازدم می‌شود.

این فیزیولوژیست ورزشی بیان کرد: گاها مربیان در این زمینه به بازیکنان خود گوشزد می‌کنند که مایعات زیاد مصرف کنید که متاسفانه این امر موجب می‌شود سدیم خون ناشی از خوردن آب زیاد، رقیق‌تر و موجب خلل زیاد در روند انقباضات عضلات اسکلتی و عضلات قلب و همچنین ایجاد خلل در دفع اسید لاکتیک و عدم رساندن اکسیژن به عضلات فعال شود.

وی عنوان کرد: همچنین مربیان فکر می‌کنند خوردن مایعات زیاد، سریع جذب بدن و برگرداندن الکترولیت‌ها به حالت طبیعی می‌شود، در صورتی که بازگرداندن حد طبیعی الکترولیت‌ها پس از مصرف مایعات و مواد محلول بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت پس از تمرین و حالت طبیعی خود طول می‌کشد. پس مربیان حاضر در لیگ برتر و لیگ یک کشور حدالمقدور باید از تمرین تیم خود در هوای شرجی و گرما جدا خودداری کنند.

409168