خبر خوش برای مستاجران

سقف افزایش نرخ اجاره در تهران و سایر کلان شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد شده است.
تصویر خبر خوش برای مستاجران

به گزارش پرسون، قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: تمامی قراردادهای اجاره در قالب بسته حمایتی جدید مستاجران به صورت یک ساله خودکار تمدید می شوند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

402239