پرسون از نارضایتی کسبه پاساژها گزارش می دهد؛

شارژ میلیونی مغازه داران مجتمع های تجاری

این روزها کسب و کارها کمی متفاوت تر از دو دهه پیش شده است، البته این موضوع تنها مختص تهران نیست بلکه شهرهای کوچک نیز دست خوش تغییرات شده اند و مجتمع های تجاری جایگزینی برای کسب و کارهای خرد محلی شده است.
تصویر شارژ میلیونی مغازه داران مجتمع های تجاری

به گزارش پرسون، وجود بیش از یک صد مغازه در یک مجتمع تجاری کسب و کار را بیشتر از یک تک مغازه انفرادی در یک محله رونق می دهد؛ اما این روزها افزایش قیمت ها موجب شده تا مدیران مجتمع های تجاری دست به کار شوند و هزینه شارژ کسبه را بالا برند که این امر موجی از نارضایتی را در بین کسبه به وجود آورده است.

براساس اطلاعاتی که به دست خبرنگار پرسون رسیده است برخی از مدیران مجتمع های تجاری خواهان ماهیانه سه تا چهار میلیون تومان شارژ مغازداران شده اند، هزینه ای که صرف نظافت، حقوق نگهبان، کارکنان، نگهداشت و.... خواهد شد.

البته مدیران مجتمع های تجاری معتقدند کسبه باید با این افزایش قیمت عادت کرده باشند چرا که همه نوع کالا و خدمات افزایش پیدا کرده است.

این هزینه به جز هزینه برق است

یکی از کسبه مجتمع تجاری کوروش در بزرگراه ستاری در محدوده منطقه 5 تهران که دل پری در این باره دارد و خود را احمدی معرفی می کند، گفت: موضوع تنها هزینه پول شارژ نیست، به هر حال فرق بین اینکه در بیرون از یک مجتمع تجاری کسب و کار داشته باشید یا در داخل مجتمع تجاری متفاوت است؛ اما اینکه مغازه داران در مجتمع های تجاری هم هزینه شارژ پرداخت کنند و هم هزینه برق کمی بی انصافی است.

او ادامه داد: اگر مجتمع کوروش با 200 واحد تجاری را در نظر بگیریم که ماهیانه از هر واحد تجاری3 میلیون تومان هزینه شارژ دریافت می شود؛ ملبغی حدود 600 میلیون تومان می شود؛ که انتظار وجود دارد شفافیت در این زمینه به وجود آید.

احمدی خاطرنشان کرد: نظافت، هزینه حقوق کارگران و نگهبان به این میزان نیست که متاسفانه مدیران پاساژ در نظر می گیرند.

عمر کاسبی تمام شد

یکی از کسبه مجتمع تجاری _ اداری گلدیس در میدان صادقیه تهران به خبرنگار ما گفت: دیگر کسب و کار در این بازار سودی ندارد، برای نمونه یک مغازه معمولی در این پاساژ باید 400 میلیون پول پیش و 10 میلیون اجاره پرداخت کند که کسب این درآمد بسیار سخت است.

او افزود: موضوع تنها اجاره بهای مغازه نیست، بلکه هزینه هایی مانند شارژ ملک در پاساژها هزینه دیگری را برای کسبه به بار می آورد.

این کاسب مجتمع تجاری گلدیس ادامه داد: تنها برای یک کسب و کار ساده باید سرمایه یک صد میلیون تومانی داشته باشیم تا بتوانیم اجناس خریداری شده را به فروش رسانیم؛ که اگر محاسبه کنیم سرمایه صد میلیون تومان برای خرید کالا و 400 میلیون تومان پول پیش مغازه را نزد بانک بگذاریم و ماهیانه 8 میلیون تومان سود بانکی کسب کنیم ارزش بیشتری دارد.

وی گفت: کسب و کار دیگر ارزش ندارد و به نوعی عمر کاسبی تمام شده است.

401775