افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی غیرقانونی است

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد که افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی بدون تایید ستاد تنظیم بازار غیرقانونی است.

تصویر افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی غیرقانونی است

به گزارش پرسون، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به گزارشات واصله مبنی بر افزایش نرخ بلیت هواپیما در چند روز اخیر توسط تعدادی از شرکت های هواپیمایی در برخی از مسیرهای پروازی داخلی، طی بررسی های انجام شده مشخص شد تغییرات ایجاد شده در نرخ‌های بلیت توسط دو شرکت هواپیمایی و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار صورت پذیرفته است.

‌ضمن جلب توجه همه شرکت‌های هواپیمایی به رعایت ضوابط، تاکید می شود، با هر گونه افزایش قیمت که مراحل قانونی را طی نکرده و به تایید ستاد تنظیم بازار نرسیده باشد، مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.

401708