راه و روش افراد موفق برای عملی کردن افکارشان

همه انسان ها آرزو و خواسته هایی دارند که در رویای رسیدن به آن هستند. برای عملی کردن افکارتان باید راههایی را امتحان کنید تا به نتیجه مطلوب برسید.
تصویر راه و روش افراد موفق برای عملی کردن افکارشان

به گزارش پرسون، طبق بررسی ها و تخمینی که تا به حال انجام شده است، ما در طول روز تقریبا 6000 فکر مختلف در سر داریم که خیلی از آن ها را نادیده می گیریم و بخشی از آن ها کاملا بی ارزش هستند. این افکار می تواند روی قضاوت و رفتار ما هم تاثیر گذار باشد. تنها تعداد کمی از این افکار باعث ایجاد انگیزه و انجام یک کار خوب می شوند. نکته مهم اینجاست؛ زمانی که ارزش و اعتبار خود را بشناسیم، می‌ دانیم که باید افکاری را در ذهن خود پرورش دهیم که اهمیت دارند و باعث ایجاد انگیزه می شود.

باور داشته باشید که یکی از ساده ترین و مهم ترین اصول رسیدن به آرزوهایی که مدام به آنها فکر میکنید و افکارتان را روی تک تکشان متمرکز کرده اید، همین مورد بظاهر ساده ای است که در ادامه خواهید خواند. تجربه میلیون ها انسان موفق ثابت کرده است که انجام صحیح و قوی این تکنیک ساده، تغییرات باورنکردنی ایجاد میکند.

به افکارتان ارزش قائل شوید تا عملی شوند

اما سوال اینجاست که چگونه باید به افکار ارزش و احترام داد و آن ها را عملی کرد؟ افکار ما از طریق متغیر های مختلفی ارزش و اعتبار می گیرند و عوامل درونی و بیرونی روی آن ها موثر می باشد. در واقع شرایط مختلف روی افکار تاثیر می‌ گذارند.

ارزش گذاری ذهن زمانی اتفاق می‌ افتد که افراد مطمئن باشند باور ها و عقایدشان درست است. ارزش گذاری احساسی و عاطفی زمانی اتفاق می افتد که شما در مورد یک باور یا فکر احساس خوبی داشته باشید. همزمان که افکار قضاوت می شود، بی ارزشی بیشتری پیدا می‌ کنند و تاثیرگذاری آن ها کمتر می شود. این ارزش گذاری و عملی کردن افکار متغیر های مختلفی را در بر می‌ گیرد که ممکن است این متغیر ها تاثیر زیادی در تصویر ذهنی ما داشته باشد.

شرایط مختلف روی عملی کردن افکار اثرگذار است

عملی کردن افکار نتیجه در نظر گرفتن متغیر های مختلفی است که نشان می‌ دهد این فکر ما باید در سکوت باقی بماند یا این که باید برایش وقت گذاشت تا عملی شود. در واقع این زمان گذاشتن، تعیین می‌ کند که فکر ما ارزشمند است یا خیر. معنای پتانسیل عملی کردن افکار باید یک معنای انعطاف پذیر باشد و در شرایط مختلف می‌ توان آن را تغییر داد. اما به هر حال زمانی می توانید بفهمید فکرتان ارزش و اعتبار دارد و باید آن را عملی کنید یا خیر، که ببینید آن فکر باعث شده که رفتارتان تغییر کند یا بدون تغییر بوده است.

401234