ادویه ای جایگزین پروتز لب

برخی افراد برای برآمده تر نشان دادن لبهایشان دست به کارهای خطرناکی همچون تزریق ژل و پروتز می زنند.
تصویر ادویه ای جایگزین پروتز لب

به گزارش پرسون، به جای جراحی کردن و یا تزریق ژل، می توانید در خانه از دارچین استفاده نمایید. برای این کار یک تکه دارچین را روی لبهایتان بگذارید و چند ثانیه صبر کنید، تا زمانی که حس تندی و سوزش ان کاهش یابد سپس بشویید و بعد، روی لبهایتان وازلین را اعمال نمایید.

395940