از بازنشستگان بانک ملی ایران تقدیر شد

در مراسمی که با حضور مصطفی عاشوری رئیس اداره کل رفاه و درمان، معاونان و کارشناسان این اداره برگزار شد از بازنشستگان بانک ملی ایران تقدیر بعمل آمد.
تصویر از بازنشستگان بانک ملی ایران تقدیر شد

به گزارش پرسون، این مراسم که در راستای تاکیدات مقام مدیریت عامل بانک و معاونت منابع انسانی و به مناسبت روز سالمند و ارزش نهادن به پیشکسوتان بانک انجام شد؛ مصطفی عاشوری ضمن تجلیل از بازنشستگان، احترام به این قشر از جامعه را یکی از اصولی ترین امور خواند و اظهار داشت: درک مشکلات و احترام به این قشر محترم در جامعه از مهم ترین اصولی است که همه باید به آن پایبند باشیم.

وی در ادامه سخنان خود افزود : بازنشستگان انسان های بزرگواری هستند که با وجود امکانات کم و نبود سیستم متمرکز بانک ، کار دربانک را به همه چیز ترجیح دادند .امروز وظیفه همه ماست که دست این عزیزان را به گرمی بفشاریم و از تجربه آنها به درستی درس بگیریم و در کنارشان باشیم.

در حاشیه این مراسم بازنشستگان بانک از کتابخانه و موزه ملک بازدید کردند.

363955