معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی:

ترکیب جمعیتی این استان در حال نزدیک شدن به دوره سالخوردگی است

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی با بیان اینکه ترکیب جمعیتی خراسان شمالی در حال گذر از دوره جوانی است گفت: ترکیب جمعیتی این استان در حال نزدیک شدن به دوره سالخوردگی است.
تصویر ترکیب جمعیتی این استان در حال نزدیک شدن به دوره سالخوردگی است

به گزارش پرسون از استان خراسان شمالی، عبدالمحود بزمونه معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی، افزود: هنوز هیچ یک از شهرستان های خراسان شمالی وارد مرحله سالخوردگی ساختار جمعیتی وارد نشده است اما نزدیک رسیدن به این مرحله است.

وی ادامه داد: طبق سرشماری نفوس و مسکن انجام شده در سال ۹۵، تعداد جمعیت صفر تا ۱۴ ساله در این استان ۲۳۵ هزار و ۹۰۸ نفر بوده که ۲۷.۳۳ درصد جمعیت استان را شامل می شود.

به گفته بزمونه ترکیب جمعیتی ۱۵ تا ۶۴ سال نیز ۵۷۹ هزار و ۹۴۹ نفر بوده که ۶۷.۱۹ درصد جمعیت استان را شامل می شود.

وی تعداد جمعیت ۶۵ سال و بیشتر را ۴۷ هزار و ۲۳۵ نفر اعلام و اظهارکرد: ۵.۴۷ درصد جمعیت استان شامل این گروه از جمعیت می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: اگر ترکیب جمعیتی استان را در سرشماری سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ مقایسه کنیم، نشان می دهد که جمعیت این استان رو به پیر شدن است.

وی توضیح داد: به ازای هر ۱۰۰ فرد زیر ۱۵ سال در خراسان شمالی ۴۹ فرد سالمند ۶۵ ساله و بیشتر وجود دارد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی با اشاره به اینکه نسبت سنی جمعیت در این استان ۱۰۰.۹۷ است، بیان کرد: این رقم به معنای آن است که به ازای هر ۱۰۰ زن در این استان ۱۰۰.۹۷نفر مرد وجود دارد.

به گفته وی تعداد جمعیت زنان در خراسان شمالی ۴۳۳ هزار و ۶۳۳ نفر و تعداد جمعیت مرد ۴۲۹ هزار و ۴۵۹ نفر است.

بزمونه گفت: بیشترین جمعیت ۶۵ سال به بیشتر در حال حاضر در شهرستان فاروج با ۸.۸۷ درصد و کمترین جمعیت در راز و جرگلان با ۳.۳۶ درصد وجود دارد.

بزمونه تصریح کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته ترکیب جمعیتی همه شهرستان ها در حال خروج از دوره جوانی است اما درصد جمعیت بالای سن ۶۵ سال هنوز کمتر از ۱۰ درصد بوده است.

منبع: ایسنا

363461