فروش 2 هزارو600 میلیارد تومانی بیمه کوثر در 6 ماهه نخست 1400

حق‌‌بیمه تولیدی شرکت بیمه کوثر در 6 ماه نخست 1400 با رشد 43 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و ترکیب مناسب پرتفوی، از 2 هزارو600 میلیارد تومان عبور کرد که از نظر ریالی بیانگر بیش از 790 میلیارد تومان افزایش فروش است.
تصویر فروش 2 هزارو600 میلیارد تومانی بیمه کوثر در 6 ماهه نخست 1400

به گزارش پرسون، با تلاش همکاران بخش‌های مختلف شرکت، خوشبختانه توانستیم ترکیب فروش 83 درصدی رشته‌های غیرزندگی و 17درصدی رشته‌ زندگی را در این مدت محقق کنیم.

محسن آصفی افزود: همچنین در طی این دوره 6ماهه، رشته‌های مهندسی، باربری و مسئولیت هر کدام ‌به ‌ترتیب با افزایش فروش 181، 166 و 102 درصدی نسبت ‌به مدت مشابه سال گذشته، بیشترین رشد تولید حق‌بیمه را در میان سایر رشته‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه بیمه کوثر در 6 ماهه نخست سال‌جاری، مبلغ یک‌ هزار و219 میلیارد تومان خسارت پرداخته است، اظهارکرد: سهم رشته‌های غیرزندگی 86 درصد و بیمه‌های زندگی 14درصد از این خسارت‌ها بوده است. از سویی، با انتخاب ریسک‌های مناسب و کنترل خسارت، شاخص نسبت خسارت شرکت نیز در این مدت با کاهش یک واحدی از 47.3 درصد در 6 ماه نخست سال گذشته به 46.5 درصد در نیمه اول سال 1400 کاهش یافت

363447