از سوی رئیس‌جمهور صورت گرفت؛

ابلاغ اصول ۱۲ گانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت

رئیس‌جمهور اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را ابلاغ کرد.
تصویر ابلاغ اصول ۱۲ گانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت

به گزارش پرسون، در جلسه هیات دولت رئیس جمهور اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی ابلاغ کرد.

به پیوست این ابلاغیه، مأموریت‌ها و وظایف هر یک از دستگاه‌ها برای مقابله با فساد نیز مشخص شده است.

349879