نماینده شورای شهر در شورای شهرستان تهران انتخاب شد

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوازدهمین جلسه علنی این شورا انتخاب یک نفر از اعضا برای عضویت در شورای اسلامی شهرستان تهران را در دستور کار داشتند که نهایتا احمد صادقی با ۱۶ رای به عنوان عضو شورای اسلامی شهرستان تهران انتخاب شد.
تصویر نماینده شورای شهر در شورای شهرستان تهران انتخاب شد

به گزارش پرسون، اعضای شورا انتخاب شش نفر از نمایندگان شهر تهران برای عضویت در دوره های اول و دوم کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند بیستم ماده ۵۵ قانون شهرداری ها را در دستور کار داشتند که نهایتا سوده نجفی با ۱۶ رای، حبیب کاشانی با ۱۸ رای، جعفر شربیانی با ۱۶ رای به عنوان نمایندگان شورا در شعبه اول کمیسیون بند بیستم ماده ۵۵ قانون شهرداری ها انتخاب شدند و خانم معدنی پور با ۱۸ رای، آخوندی با ۱۸ رای و اقراریان با ۱۳ رای به عنوان نمایندگان شورا در شعبه دوم کمیسیون بند بیستم ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها انتخاب شدند.

همچنین اعضای شورا انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان عضو ناظر در هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب شهر تهران را نیز در دستور کار داشتند که نهایتا آقایان پیرهادی و میثم مظفر با ۱۸ رای از سوی اعضای شورا انتخاب شدند.

در ادامه این جلسه اعضای شورا انتخاب دو نفر از کارشناسان خبره موضوع بند هـ ذیل ماده دوم مصوبه تشکیل ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت های سازمان های مردم نهاد شهر تهران را در دستور کار داشتند که نهایتا آقایان رضا گودرزی با ۱۵ رای و مهریزی با ۱۴ رای از سوی اعضای شورا انتخاب شدند.

منبع: ایسنا

349699