برگزاری جلسه بررسی موارد حقوقی پست بانک در بوشهر

جلسه بررسی موارد حقوقی و پرونده های با اهمیت پست بانک استان بوشهر برگزار شد.
تصویر برگزاری جلسه بررسی موارد حقوقی پست بانک در بوشهر

به گزارش پرسون، جلسه بررسی موارد حقوقی و پرونده های با اهمیت پست بانک استان بوشهر، بیست و دوم شهریورماه سالجاری بصورت ویدئو کنفرانس با حضور جمال مقصودی مدیر امور نظارت و حقوقی، علی خلیلی رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات و محمد همتی آهویی معاون وی و علیرضا مشایخ معاون اداره کل حقوقی با مدیریت شعب استان بوشهر به منظور آگاهی بیشتر از مسائل حقوقی، بررسی روند پرونده های با اهمیت، اموال تملیکی، نحوه صحیح اخذ سفته ها و تنظیم قرارداد برگزار و توضیحات لازم ارائه شد.

349449