اینفوگرافیک آمار کرونا در ایران و جهان (۱۴۰۰/۰۶/۱۲)

تاخت و تاز کرونا همچنان در جهان ادامه دارد.
تصویر اینفوگرافیک آمار کرونا در ایران و جهان (۱۴۰۰/۰۶/۱۲)

به گزارش پرسون، اینفو گرافیک زیر آمار کرونایی ایران و جهان را نشان می‌دهد.

منبع:ایرنا

336837