سخنان یک روانشناس درباره مضرات بارداری اجباری

یک روانشناس گفت: زنانی که از سوی همسرانشان مجبور به بارداری یا حتی جلوگیری از آن می‌شوند مورد خشونت قرار می‌گیرند.
تصویر سخنان یک روانشناس درباره مضرات بارداری اجباری

به گزارش پرسون، یک روانشناس گفت: زنانی که از سوی همسرانشان مجبور به بارداری یا حتی جلوگیری از آن می‌شوند مورد خشونت قرار می‌گیرند.

محمدجعفر جهانگیرزاده تاکید کرد: وقتی خانمی تمایل به بارداری نداشته باشد و به اجبار مادر شود، دچار اختلالات شناختی از قبیل افسردگی‌های شدید می‌شود.

این روانشناس ادامه داد: فرزندان از چنین مادران پر از اضطرابی رنج برده و دچار افسردگی در دوران کودکی و نوجوانی می‌شوند.

این گفتگو را بشنوید:

328764