ماجرای زنده زنده سوختن کودک 11 ماهه در فر!

کودک 11 ماهه ای به نام "ماگژیم ساکالکوو" که توسط مادرش به پدربزرگ و مادر بزرگش سپرده شده بود داخل فر اجاق گاز زنده زنده سوخت.
تصویر ماجرای زنده زنده سوختن کودک 11 ماهه در فر!

به گزارش پرسون، کودک خردسال توسط مادرش برای مراقبت به خانه پدر بزرگ و مادربزرگش در یکی از شهرستان های روسیه آمده بود؛ آمدنی که رفتن خوشایندی نداشت و او را دچار حادثه ای تلخ کرد.

"ماگژیم ساکالکوو" 11 ماهه توسط مادرش به مادر بزرگ و پدربزرگش سپرده شد تا آنها از او مراقبت کنند و مادر جوان برای انجام کاری به بیرون از خانه برود اما وقتی به آنجا بازگشت با صحنه هولناکی روبرو شد؛ اثرات کودکش داخل فر اجاق گاز بود و خانه در وضعیت نامناسب.

کودکی که دچار سوختگی شده است

"ویکتوریا " مادر کودک می گوید: وقتی به خانه بازگشتم متوجه شدم که فرزندم به داخل اجاق آشپزی انداخته شده است و اتفاق دردناکی برای او رخ داده است؛ شوکه شده بودم و نمیدانستم چه شده و چه باید بکنم برای همین به سرعت با پلیس تماس گرفتم. با آمدن پلیس همسایه ها به آنجا آمدند و از صداهایی گفتند که شنیده بودند.

یکی از همسایه ها گفت که پدربزرگ کودک بینوا را دیده است که در حالت غیرطبیعی و مست وارد خانه شده و چند لحظه بعد صدای پرتاب چیزی را شنید اما نمیدانست ماجرا چیست و جرات دخالت به خود نداده بود.

پلیس این مادربزرگ و پدر بزرگ متهم را در حالی که هنوز در وضعیت غیرطبیعی به سر می بردند بازداشت کرد و به مرکز کلانتری منطقه منتقل کرد تا به جرم آنها رسیدگی شود.

در گزارشات منتشر شده جزئیات بیشتری از وضعیت کودک عنوان نشده و تنها اشاره به این شده که کودک جان خود را در به دلیل مستی پدر و مادربزرگش از دست داده است.

منبع: دیلی میل

326794