اقدامات پست بانک در سه ماهه اول سال 1400

عسکری زاده معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی پست بانک ایران با تشریح اقدامات سه ماه اول سال جاری این معاونت در بخش های پشتیبانی و املاک، آموزش و تحقیقات و سرمایه انسانی و رفاه اظهار داشت: اخذ مجوزهای ساخت ساختمان جدید پست بانک، انجام عملیات تخریب ساختمان های عرفان، پست و گلرنگ و نهایی سازی بخشی نقشه های اجرایی احداث ساختمان جدید از جمله اقدامات صورت گرفته در اداره کل پشتیبانی و املاک است.
تصویر اقدامات پست بانک در سه ماهه اول سال 1400

به گزارش پرسون، وی در خصوص عملکرد اداره کل سرمایه انسانی و رفاه تصریح کرد: تکمیل مدارک ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت، اقدام جهت اخذ شناسه برای 74 نفر، صدور احکام تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت، تکمیل مدارک مابقی کارکنان مشمول به تعداد 200 نفر، برگزاری مصاحبه‌های تخصصی از پذیرفته شدگان مرحله اول توسط مدیران محترم بانک، عقد قرارداد با شرکت مدیریت صنعتی به منظور برگزاری مصاحبه های روانشناختی از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی، اخذ مجوز جذب 52 نفر نیروی انسانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، پیاده سازی سیستم نرم افزار جامع منابع انسانی از طریق شرکت نرم نگاران پیشرو، صدور احکام 1400 کارکنان، همترازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی همانند کارکنان رسمی و پرداخت‌های رفاهی مناسبتی از دیگر اقدامات قابل ذکر این معاونت است.

عسکری زاده در پایان با اشاره به عملکرد اداره کل آموزش و تحقیقات در بهار 1400 اظهار داشت: این اداره کل به برگزاری 84 دوره آموزشی و بیش از 46 هزار نفر ساعت در سطح کشور در مدت تعیین شده ویژه کارکنان مدیریت شعب استانها و مناطق و ستاد مرکزی و برگزاری 42 دوره با بیش از 40هزار نفر ساعت ویژه کارگزاران باجه های روستایی اقدام کرده است.

وی افزود: سرانه آموزشی کارکنان و نمایندگان باجه های بانکی روستایی منتهی به خرداد ماه 1400، برای کارکنان 46.456 نفر ساعت با سرانه آموزشی 17 و با شرکت 2.760نفر و نمایندگان باجه های روستایی با 40.754 نفرساعت با سرانه 7 و مشارکت 5.702 نفر بوده است.

325976