325906

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان همدان مطرح کرد:

کمبود۹۰ مگاوات برق در استان

تصویر کمبود۹۰ مگاوات برق در استان
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان همدان از کمبود ۹۰ مگاوات برق در استان خبر داد و گفت: با ۱۰ درصد صرفه جویی هم استانی ها می توان کمبود برق را در استان حل کرد.

شیرزاد جمشیدی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در گفتگو با پرسون اظهار کرد: در حال حاضر مصرف برق استان در پیک ۶۴۵ مگاوات است که در حالت حداکثر به ۷۳۵ مگاوات می رسد.

وی افزود: هم اکنون ۹۰ مگاوات برق در استان کم داریم که با مدیریت مصرف هم استانی ها این مساله می تواند حل شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان همدان گفت: از هم استانی ها می خواهیم دمای کولر گازی را بین ۲۵ تا ۲۶ درجه سانتی گراد تنظیم کنند و یا حدالمقدور از کولر گازی استفاده نکنند.

جمشیدی خاطرنشان کرد: در طی روز با استفاده از نور طبیعی و خاموشی لامپ های اضافی تا ۱۰ درصد می توان در مصرف برق صرفه جویی کرد.

وی تصریح کرد: با کاهش ده درصدی مصرف برق مردم میتوانند به پایداری شبکه کمک کنند.

جمشیدی یادآور شد: اگر مردم ده درصد در مصرف برق صرفه جویی کنند مانند قبل قطعی برق نخواهیم داشت.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان همدان با اشاره به اینکه رعایت برخی نکات کوچک در صرفه جویی برق به ما کمک می کند گفت : دور کند کولر های آبی نیز از جمله این موارد است.

| 325906