307468

۸۱ روز هوای قابل قبول در تهران/ افزایش تعداد روزهای آلوده تهران در بهار

تصویر ۸۱ روز هوای قابل قبول در تهران/ افزایش تعداد روزهای آلوده تهران در بهار
۸۱ روز از سال جاری هوای تهران در وضعیت قابل قبول قرار داشته است.

به گزارش پرسون، در حال حاضر کیفیت هوای شهر تهران با شاخص 89 در وضعیت قابل قبول قرار دارد و طبق پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوا، روز آینده نیز این وضعیت پایدار خواهد بود.

از ابتدای سال جاری تاکنون هوای تهران 81 روز در وضعیت قابل قبول،2 روز در وضعیت پاک و 10 روز در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس بوده که 3 روزِ آن در هفته اخیر بوده است و در مدت مشابه سال گذشته تهرانی ها 6 روز هوای ناسالم و 15 روز هوای پاک تجربه کردند.

در حال حاضر دمای هوای تهران 33 درجه سانتیگراد است و طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، کمینه دما در روز آینده 26 درجه سانتیگراد و بیشینه دما 35 درجه خواهد بود.

| 307468