304582

قاضی زاده هاشمی:

مداخلات دولتی در حوزه فرهنگ باید به حداقل برسد

تصویر مداخلات دولتی در حوزه فرهنگ باید به حداقل برسد
یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: مداخلات دولتی در حوزه فرهنگ باید به حداقل برسد.

به گزارش پرسون، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «مدیریت و نظارت بر فرهنگ و تمام شاخه‌های مرتبط با آن باید به اتحادیه‌ها و اصناف واگذار و مداخلات دولتی در این حوزه به حداقل برسد.»

منبع:ایسنا

| 304582