304229

سعید حجاریان:

مردم آب را نه به آسیاب دشمن، بلکه به تنور ⁧انتخابات⁩ ریخته‌اند!

تصویر مردم آب را نه به آسیاب دشمن، بلکه به تنور ⁧انتخابات⁩ ریخته‌اند!
فعال سیاسی اصلاح طلب به موضوع عدم شرکت مردم در انتخابات پرداخت و نوشت: مردم آب به آسیاب دشمن نریخته‌اند، آن را به تنور ⁧انتخابات⁩ ریخته‌اند!

به گزارش پرسون، سعید حجاریان به موضوع عدم شرکت مردم در انتخابات پرداخت و نوشت: فضای انتخابات را با فضای دوره های قبل مقایسه نکنید. نظارت استصوابی باقیمانده است، چند نامزد حاضر هستند مناظره هم داریم اما مردم به تنور انتخابات آب ریخته اند.

| 304229