304156

موافقت مجلس با فوریت لایحه تمدید مهلت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی‬

تصویر موافقت مجلس با فوریت لایحه تمدید مهلت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی‬
‫نمایندگان مجلس با فوریت لایحه تمدید مهلت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موافقت کردند.‬

به گزارش پرسون،یک فوریت لایحه تمدید مهلت مقرر در تبصره های (۱)و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت.‬

‫نمایندگان مجلس پس از استماع نظرات مخالف و موافق نهایتا با فوریت این لایحه موافقت کردند.‬

‫در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به اینکه مهلت ده‌ساله مندرج در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب ۱۳۸۹ - برای استفاده از درجه‌داران کادر و افسران وظیفه جهت تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه رو به اتمام است و در این مدت، امکان تأمین نیروی مورد نیاز پلیس راهور ناجا فراهم نشده است و با توجه به تأثیر مستقیم کمبود نیروی اخطاریه‌نویس در پیشگیری از تخلفات رانندگی و به تبع آن، کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آنها و به منظور رفع مشکل یادشده، این لایحه تقدیم می‌شود.‬

| 304156