303870

دخالت کشورهای بیگانه مانع تشکیل دولت در لبنان است

تصویر دخالت کشورهای بیگانه مانع تشکیل دولت در لبنان است
یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: دخالت کشورهای بیگانه و گرایش‌های متفاوت سیاسی داخل لبنان از موانع اصلی تشکیل دولت در این کشور است. 

جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل خاورمیانه در خصوص تشکیل دولت در لبنان به خبرنگار پرسون، گفت: در لبنان بیش از گروه‌های داخلی و شخصیت های سیاسی، مداخله ارتجاع منطقه و همچنین کشورهای غربی نظیر فرانسه و آمریکا در تشکیل دولت موثر است.

قنادباشی تصریح کرد: متأسفانه سعد حریری تحت تأثیر القا و وعده‌های ارتجاع عربی از تشکیل دولت خودداری کرده است. البته در داخل لبنان نیز گرایش‌های سیاسی، سهم خواهی عده ای که وضعیت سیاسی و اقتصادی لبنان را در جهت منافع خصوصی خود گروگان گرفته‌اند، نگاه غلط به واقعیت‌های لبنان و همچنین فساد اداری و اقتصادی نیز از موانع عمده در این رابطه است.

وی افزود: کشورهای ارتجاع منطقه خاورمیانه با ویژگی‌هایی همچون دیکتاتوری، همسو با غرب و اسرائیل هستند و هیچ‌گونه دفاعی از مردم فلسطین و یا سایر ملت‌های عربی نمی‌کنند. عربستان، کویت، امارات و بحرین از جمله این کشورها هستند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه در خصوص نقش حزب الله در لبنان، ادامه داد: حزب الله به عنوان یک واقعیت سیاسی پذیرفته شده و با اتحاد با احزاب دیگر توانسته اکثریت پارلمان را در این کشور کسب کند.

قنادباشی در پایان گفت: قدرت حزب الله سبب شده که در بسیاری از موارد مسائل لبنان در مسیر حل و فصل قرار گیرد. نقش این گروه در جلوگیری از تجاوزات رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی نظیر داعش در لبنان بسیار برجسته است.

| 303870