303260

سید محمد هادوی در گفت وگو با پرسون مطرح کرد؛

مروری بر اقدامات وزارت صمت در جهت بهبود فضای کسب و کار

تصویر مروری بر اقدامات وزارت صمت در جهت بهبود فضای کسب و کار
یکی از مواردی که در سال گذشته به بهبود فضای کسب و کار کمک کرد، اجرای قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی- خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بود که در آن چیزی حدود 4/7 میلیارد دلار پروژه‌های بزرگ کشور مطرح و حدود 4/5 آن تبدیل به ساخت داخل شد.

سید محمد هادوی رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت‌ در گفتگو با پرسون، در خصوص اقدامات وزارت صمت برای بهبود فضای کسب و کار گفت: یکی از مهم‌ترین مباحث در سال 1399، ایجاد نیاز برای تولید کالاهای خدماتی مانند اقلام صنعتی کشور بود. با توجه به این‌که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های واحدهای تولیدی بحث کار، تولید اقلام و سفارشات بود، یکی از اهداف ما این بود که نیازها را دسته بندی کنیم و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم.

هادوی ادامه داد: یکی از مواردی که در سال گذشته به بهبود فضای کسب و کار کمک کرد، اجرای قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی- خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بود که در آن چیزی حدود 4/7 میلیارد دلار پروژه‌های بزرگ کشور مطرح و حدود 4/5 آن تبدیل به ساخت داخل شد.

وی همچنین تصریح کرد: واگذاری بسیاری از اختیارات به استان‌ها یکی از اهداف مهم ما در ابتدای سال جاری بود تا واحدهای تولیدی مجبور نباشند بروکراسی‌های طولانی را طی کنند و بتوانیم تسهیلات را به گونه‌ای در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم که احتیاجی به رجوع به ستاد وزارت کشور نداشته باشند و استان‌ها بتوانند کار خود را به صورت مستقل انجام دهند.

رئیس مرکز ساخت داخل و ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت‌ در ادامه بیان کرد: خوشبختانه این مهم از تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری اجرایی شده و اختیارات به استان‌ها واگذار شده است و واحدهای تولیدی بدون مراجعه به ستاد مرکزی وزارت می‌توانند کار خود را انجام دهند.

سید محمد هادوی در پایان خاطر نشان کرد: این اقدام در راستای تسهیل فرآیندها صورت گرفت و دستورالعمل‌ها بسیار شفاف و واضح در اختیار همکاران ما در سازمان‌های استانی قرار گرفت و این مسئله کمک کرد تا از بحث‌های سلیقه‌ای، نفری و کارشناسی خارج شود و به صورت شفاف و صریح بتوانند در سازمان‌های استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم‌گیری کنند.

| 303260

مطالب مرتبط