301618

اقلیما در گفت‌و‌گو با پرسون؛

مشارکت در انتخابات یک اقدام شخصی است/ اسلام مخالف دخالت در امور مردم است

تصویر مشارکت در انتخابات یک اقدام شخصی است/ اسلام مخالف دخالت در امور مردم است
یک جامعه شناس بیان کرد: شرکت در رأی‌گیری در کشور ما اجباری نیست. زیرا طبق اسلام اختیار با فرد است و حق دخالت در مسائل شخصی مردم وجود ندارد. هر شخصی یک دلیل برای رأی‌دادن و یا امتناع از آن دارد و نیازی به توضیح به دیگران نیست.

مصطفی اقلیما، جامعه شناس در گفت‌و‌گو با خبرنگار پرسون، گفت: رأی دادن یک فرد مسلمان باید همراه با آگاهی باشد. با عدم شناخت و رأی به یک داوطلب انتخاباتی، حق دیگران پایمال می‌شود.

اقلیما تصریح کرد: در سایر کشورها مردم شناختی از شخص و کاندیدای ریاست جمهوری و یا مجلس ندارند؛ بلکه حزب را می‌شناسند و بر اساس آن رأی می‌دهند. زیرا دستورالعمل و تکلیف یک حزب مشخص و و عده‌ها حتما محقق می‌شود.

وی ادامه داد: شرکت در رأی گیری در کشور ما اجباری نیست و هیچ بایدی در این زمینه وجود ندارد. زیرا طبق اسلام اختیار با فرد است و حق دخالت در مسائل شخصی مردم وجود ندارد. هر شخصی یک دلیل برای رأی دادن و یا امتناع از آن دارد و نیازی به توضیح دیگران نیست.

این جامعه شناس افزود: در کشوری مانند آمریکا انتخابات با مشارکت 35 تا 40 درصدی برگزار می‌شود و هیچ تاکیدی بر حضور تمام مردم در این فرآیند نیست. با 10 و یا 20 درصد مشارکت نیز رئیس جمهور انتخاب می‌شود و هیچ گونه اجباری به افزایش آمار وجود ندارد.

اقلیما با بیان این که برخی از افراد در کشور ما کاسه داغ تر از آش هستند؛ ادامه داد: برخی دیگران را متهم به خیانت در صورت رأی ندادن می‌کنند و متأسفانه اصرار بر انجام کاری توسط مردم که خود به آن تمایل دارند؛ می‌کنند. در حالی که فرد با مشارکت در انتخابات لطفی نکرده و کسی که شرکت نکرده گناهی انجام نداده است.

وی بیان کرد: با رأی یک نفر رئیس جمهور انتخاب نمی‌شود؛ بلکه اکثریت فرد منتخب را مشخص می‌کنند. این اکثریت می‌تواند 90 و یا 20 درصد باشد.

این جامعه شناس با اشاره به فرهنگ مردم ایران گفت: برخی از مردم ما فضول‌اند و در کارهای یکدیگر دخالت می‌کنند؛ در حالی که در یک کشور اسلامی حق دخالت در مسائل شخصی افراد وجود ندارد و کسی که به دیگران می‌گوید در انتخابات شرکت کنید و یا پرهیز کنید؛ مسلمان نیست.

اقلیما در پایان تاکید کرد: شخصی که در فرآیند رأی‌گیری دیگران دخالت می‌کند، به دنبال منفعت شخصی خود است. یک انسان درستکار و معتقد با امور شخصی دیگران کار ندارد و نیازی به تظاهر نمی‌بیند.

| 301618