301582

افتتاح بازار مرزی ایران و پاکستان برای تسهیل بازرگانی در منطقه

تصویر افتتاح بازار مرزی ایران و پاکستان برای تسهیل بازرگانی در منطقه
پاکستان از افتتاح بازارهای مرزی با ایران خبر داد.

به گزارش پرسون، عبدالرزاک داوود، مشاور نخست وزیر در امور بازرگانی و سرمایه‌گذاری پاکستان اعلام کر که توافق نامه‌ای برای ساخت بازارهای مرزی برای تسهیل بازرگانی در منطقه با ایران امضا شده است.

وی در ادامه گفت: ساخت بازارهایی به زودی آغاز می‌شود که پیشرفت و شکوفایی منطقه را به همراه خواهد داشت.

| 301582