289026

فرماندار رشت خبر داد؛

تخصیص اعتبار برای رفع مشکلات طرح تفصیلی و جرائم شهری و روستایی

تصویر تخصیص اعتبار برای رفع مشکلات طرح تفصیلی و جرائم شهری و روستایی
فرماندار رشت از تخصیص اعتبارات لازم در خصوص رفع مشکلات طرح تفصیلی و حرائم شهری و روستائی خبر داد و گفت: کمیته ای متشکل از معاونت عمرانی فرمانداری، شهرداری و راه و شهرسازی فقط برای حل مشکلات روستاهای پستک و آتشگاه تشکیل خواهد شد.

به گزارش پرسون از گیلان، علی فتح الهی در جلسه بررسی مشکلات حرائم روستاهای پستک و آتشگاه با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات منطبق بر قانون اظهار داشت: هدف ما برای حل کلیه مسائل باید به گونه ای باشد که سردرگمی سالهای آینده را نیز از بین ببرد، بنابراین باید تصمیم گیری های ما در راستای قوانین و مقررات و مهمتر، جلب رضایتمندی مردم باشد زیرا هدف همه مسئولین خدمت به همه مردم است.

وی با اشاره به اهمیت فرودگاه در توسعه هر استان گفت: گیلان با بهره مندی از مسیر ریلی، دریایی و جاده ای، از فرودگاه نیز در ترابری خود بهره مند است و اینکه فرودگاه تا چه اندازه میتواند در روند توسعه گیلان و منطقه شمال اثرگذار باشد برکسی پوشیده نیست.

فرماندار رشت افزود: نگاه بر مبنای توسعه ما باید در راستای آینده نگری و نگاه خدمت به کل جامعه باشد، بنابراین نمیتوان تنها به دلیل اهمیت توسعه فرودگاه منافع بخشی از مردم را نادیده بگیریم پس ضروری است اقدامات زیربنایی برای این امر صورت پذیرد، که اثرات مثبت این تصمیمات را نه تنها در سالهای نزدیک که در آینده نیز بتوانیم مشاهده کنیم.

وی با تأکید مجدد بر عمل به قانون در روند همه مراحل توسعه فرودگاه گفت: باید بر اساس هر آنچه که قانون میگوید و هر آنچه که ضابطه تعیین کرده است عمل کنیم و اگر در جایی به اشکال برخوردیم با هم فکری در چهارچوب قانونی و پرهیز از نگاه تک جانبه و فراتر از قانون مسائل و مشکلات پیش روی این امر را رفع نماییم.

نماینده عالی دولت در مرکز استان با مهم شمردن اراضی گیلان گفت: اهمیت اراضی در گیلان با سایر استان ها و حتی مازندران بسیار متفاوت است. اگر در استانهای دیگر بتوان زمین فرودگاه را به چهار برابر فعلی توسعه داد اما در گیلان حتی افزودن یک وجب برای هر توسعه ای بسیار هزینه بر است.

وی از دهیاران خواست تا با استفاده از نقش مدیریتی خود مشکلات مربوط به طرح هادی و حرائم روستاها را رفع نمایند.

فرماندار رشت در خصوص رفع مشکلات طرح تفصیلی و حرائم شهری و روستایی و خاص روستاهای پستک و آتشگاه گفت: در کمیته ای متشکل از معاونت عمرانی فرمانداری، شهرداری و راه و شهرسازی که فقط برای حل مشکلات این روستاها تشکیل خواهد شد، اعتبارات لازم تخصیص و بر اساس مصوبات اقدام و عمل خواهد شد.

| 289026