288682

واکسیناسیون ۸۰ درصدی سالمندان و پرسنل مراکز نگهداری سالمندان

تصویر واکسیناسیون ۸۰ درصدی سالمندان و پرسنل مراکز نگهداری سالمندان
بنا بر اعلام سازمان بهزیستی کشور با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته واکسیناسیون ۸۰ درصدی سالمندان و پرسنل مراکز نگهداری سالمندان به پایان رسید.

به گزارش پرسون، سازمان بهزیستی کشور درباره آخرین آمار واکسیناسیون مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی اعلام کرد: کل واکسیناسیون انجام شده مراکز سالمندان اعم از افراد مقیم و پرسنل مراکز سالمندان تا روز جمعه (24 اردیبهشت ماه) 16 هزار و 841 نفر (80 درصد افراد مقیم و پرسنل مراکز سالمندان)، واکسیناسیون سایر گروه‌ها اعم از افراد دارای معلولیت و افراد دارای اختلالات روانی 13 هزار و 540 نفر (27 درصد افراد مقیم و پرسنل این‌گونه مراکز) و واکسیناسیون تمام مراکز توانبخشی و مراقبتی اعم از سالمندان و افراد دارای معلولیت 30 هزار و 381 نفر (42.7 درصد مراکز توانبخشی و مراقبتی) انجام شده است.

همچنین این سازمان تأکید کرد: در مقایسه تطبیقی استان‌ها، بیشترین واکسیناسیون انجام شده به ترتیب مربوط به استان مازندران با 74.3 درصد، استان یزد 72.5 درصد، استان لرستان 62.8 درصد و استان اردبیل 62 درصد است. کمترین میزان واکسیناسیون انجام شده به ترتیب مربوط به استان قم 13 درصد، خراسان جنوبی 14.5 درصد، زنجان 16.5 درصد و گلستان 17 درصد است.

همچنین چهار استان هنوز واکسیناسیون مرحله دوم را شروع نکرده‌اند که از آن جمله می توان به خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، قم و کرمانشاه اشاره کرد.

| 288682