287639

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان:

کشت تونلی در مزارع 10 درصد رشد یافت

تصویر کشت تونلی در مزارع 10 درصد رشد یافت
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان از افزایش10 درصدی کشت تونلی درسال زراعی‌جاری نسیت به سال گذشته خبر داد و گفت: کشت‌های تونلی به دلیل مزایای متعدد با اقبال عمومی مواجه شده است.

به گزارش پرسون از زنجان، حسام امیر مقدمی اظهار کرد: کشت‌های تونلی و زیر نایلونی (محصولات جالیزی و سبزی و صیفی) در زنجان توسعه می‌یابد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان با اشاره به اینکه در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ کشت‌های تونلی به دلیل مزایای متعدد با اقبال عمومی مواجه شده است، عنوان کرد: این نوع کشت نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه کشت‌های تونلی و زیرنایلونی در زنجان به ۷۵۰ هکتار رسیده است، اضافه کرد: عملیات کشت تونلی محصولات جالیزی و سبزی و صیفی در سطح شهرستان زنجان از اواخر ماه گذشته آغاز شده است.

امیر مقدمی با اشاره به اینکه در این روش کاشت، به دلیل افزایش دمای خاک، جوانه‌زنی با سرعت بیشتری انجام می‌شود، عنوان کرد: در این روش استقرار گیاهچه مطلوب است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان افزود: پیش‌رس کردن محصول و همچنین کاهش مصرف آب، سهولت کنترل و مبارزه با علف‌های هرز و در نهایت کاهش هزینه‌های تولید از مزایای کشت‌های تونلی است.

منبع: فارس

| 287639