286450

گام های نخست تشکیل صندوق پژوهش و فناوری صنعت بیمه

تصویر گام های نخست تشکیل صندوق پژوهش و فناوری صنعت بیمه
کلیات طرح تشکیل صندوق پژوهش و فناوری صنعت بیمه در کمیسیون سرمایه گذاری سندیکای بیمه گران ایران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پرسون، ظهر روز یکشنبه نشست کمیسیون سرمایه گذاری سندیکای بیمه گران ایران با دستور جلسه بحث و تبادل نظر درخصوص تفاهم نامه همکاری فی مابین صنعت بیمه و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.

در این نشست با هدف حمایت از زیست بوم نوآوری، کلیات طرح تشکیل صندوق پژوهش و فناوری صنعت بیمه مورد تایید واقع شد.

صندوق فوق الذکر از جمله در مقوله سرمایه گذاری و تامین مالی کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان مرتبط با صنعت بیمه در حوزه فناورانه فعالیت خواهد داشت.

گفتنی است ناظمی معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه و نعمتی مدیر فاوای بیمه مرکزی مهمانان ویژه این جلسه کمیسیون سرمایه گذاری سندیکای بیمه گران ایران بودند.

| 286450