280108

نظری در گفت‌وگو با پرسون؛

مجلس و دولت باید در یک جهت گام بردارند/ بهارستانی ها در رفع موانع تولید مصمم هستند

تصویر مجلس و دولت باید در یک جهت گام بردارند/ بهارستانی ها در رفع موانع تولید مصمم هستند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رهبری در انتخاب شعار سال هدفی دارند و هدف عمده ایشان این است که کشور چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی قوی شود؛ تا بتوانیم مسائل و مشکلات در عرصه های مختلف را حل کنیم. 

سید غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش این قوه در تحقق شعار سال به خبرنگار اقتصادی پرسون، گفت: برخی از قوانین موجود در کشور، مانند قوانین مربوط به واگذاری زمین، محیط زیست و بانک‌ها قدیمی و بازدارنده هستند. مجلس می تواند با ابهام زدایی و یا حذف قوانین زائد و اعمال قوانین جدید در جهت حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع زدایی اقدامات موثری داشته باشد.

وی با بیان این که در اولین جلسه کمیسیون در سال جدید این موضوع مطرح می‌شود؛ گفت: فراری دادن سرمایه گذار از مشکلات عمده در کشور است. به جای ارزش قائل شدن به کارآفرین، او را ضد ارزش و فردی با نیت سوء فرض می‌کنند. سرمایه گذاران با قوانین قدیمی درگیر‌اند و مجلس باید در این رابطه ورود کند.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس و دولت باید هماهنگ با یکدیگر اقدامات لازم را انجام دهند و نمی‌توان با یک بال پرید. بنابراین ضروری است؛ دولت تحرکات لازم را داشته باشد. ضمن این که قوه قضاییه باید به دولت و مجلس کمک کند.

نظری خانقاه ادامه داد: کمیته‌های حمایت از سرمایه گذاری باید فعال و به روز باشند. شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نیز باید به طور مرتب جلساتی را در این زمینه برگزار کنند تا مشکلات حوزه تولید و سرمایه‌گذاران رفع شود.

وی تصریح کرد: مدیران نظام باید صحبت‌های مقام معظم رهبری را نه به عنوان شعار بلکه به صورت راهبرد و استراتژی تعالی و کلی در نظر گیرند و مطابق آن عمل کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: رهبری در انتخاب شعار سال هدفی دارند و هدف عمده ایشان این است که کشور چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی قوی شود؛ تا بتوانیم مسائل و مشکلات در عرصه های مختلف را حل کنیم.

| 280108