279939

واکنش علیرضا معزی به تحلیل میرسلیم مبنی بر دور زدن دولت ایران توسط چین

تصویر واکنش علیرضا معزی به تحلیل میرسلیم مبنی بر دور زدن دولت ایران توسط چین
علیرضا معزی در توئیتی نوشت: استقلال ⁩ کشور را زیر سؤال می‌برند تا مبادا پایان داستان آنی نشود که آرزو داشتند.

به گزارش پرسون، علیرضا معزی در توئیتی نوشت: ‌تا پیش از این برای ناکام گذاشتن دولت، ⁧تحریم ⁩ را سانسور و ⁧ ترامپ ⁩ را تبرئه می‌کردند و از تنگنای معیشت شهروندان، برای خود منفعت سیاسی می‌ساختند اما امروز بی‌پرواتر از همیشه، حتی ⁧استقلال ⁩ کشور را زیر سؤال می‌برند تا مبادا پایان داستان آنی نشود که آرزو داشتند.

| 279939