کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با پرسون؛

ماهیت توافق ایران با آژانس توقف پروتکل الحاقی است

تصویر ماهیت توافق ایران با آژانس توقف پروتکل الحاقی است
از این پس بازرسان آژانس این اختیار را نخواهند داشت که به صورت سر زده از سایت‌های هسته‌ای بازدید کرده و آن‌ها را بررسی کنند و تنها توافقی که با آقای گروسی مدیرکل آژانس انرژی اتمی صورت گرفته این است که دوربین‌ها روشن و فعال باشند و به نوعی بر مسیر فعالیت‌های هسته‌ای ما که نوعی از کاهش تعهدات را نیز در ذات خود به همراه دارد، نظارت داشته باشند.

ابوالفضل ظهره‌وند کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با پرسون، در خصوص جزئیات توافق ایران و آژانس بین‌المللی اتمی عنوان کرد: توافقی که بین آژانس بین‌المللی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران صورت گرفته شده است بخشی از پروتکل الحاقی را کماکان در چارچوب نظارت‌های فوق‌العاده آژانس در سایت‌های هسته‌ای تا سه ماه ادامه می‌دهد اما در ماهیت این پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد.

ظهره‌وند تصریح کرد: پروتکل الحاقی ناظر بر این است که بازرسان آژانس بنا به هر نوع گزارش درست و یا نادرستی قادر خواهند بود که به صورت سرزده از هر نقطه‌ از کشور که بخواهند بازرسی کنند اما از این پس بازرسان آژانس چنین اختیاری را نخواهند داشت و تنها توافقی که با آقای گروسی مدیرکل آژانس انرژی اتمی صورت گرفته این است که دوربین‌ها روشن و فعال باشند و به نوعی بر مسیر فعالیت‌های هسته‌ای ما که نوعی از کاهش تعهدات را نیز در ذات خود به همراه دارد، نظارت داشته باشند.

وی در ادامه تشریح کرد: مسیر کاهش تعهدات ایران وفق ملاحظات و مصالح امنیتی کشور با هدف ایجاد توازن در توافق‌نامه برجام که به دلیل بد عهدی اعضای 1+5 به معاهده‌ای نامتوازن مبدل شده است و خساراتی را به کشور ایران وارد کرد، صورت می‌گیرد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل اظهار داشت: ایران به منظور توقف فرصت‌‌های از دست رفته گذشته و رسیدن به موقعیت بایسته، مسیر کاهش تعهدات را در پیش گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: اگر طرف‌های مقابل برجام برای برجام اهمیت قائل هستند و آن را به عنوان دستاورد می‌بینند، تصمیم با نآن‌ها است که با انجام اقدامات بایسته مانع مرگ کامل برجام شوند و این مسئله به طرف آمریکایی و سه کشور اروپایی بر می‌گردد که آن‌ها در این خصوص چه تصمیمی را بگیرند.

ابوالفضل ظهره‌وند در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران مسیر بایسته خود را کماکان طی خواهد کرد و قطعاً در این مسیر مصالح و منافع امنیت کشور ارتقا پیدا خواهد کرد.

| 245077