233481

علی اکبرکریمی نماینده مردم اراک, کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی:

ارائه آموزش های مهارتی باید هم گام با تجهیزات آموزشی به روز پیش رود

درنشست مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی با نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی برارائه آموزش های مهارتی به روز تاکید شد.

به گزارش پرسون از مرکزی، درنشست مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی بانماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، علی اکبر کریمی با بیان اینکه ارائه آموزش های مهارتی هم گام با تجهیزات آموزشی به روز باید پیش رود افزود: اکنون مراکز تصمیم گیری در سطوح ملی به این نتیجه رسیده است که می توان با ورود به آموزش های مهارتی بخش عمده ای از مشکلات، اشتغال، اقتصاد و رونق تولیدات داخلی را مرتفع نمود باید آموزش هایی ارائه گردد که متناسب با استاندارد های جهانی و به روز باشد.
نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: استان مرکزی از ظرفیت های خوبی در حوزه اشتغال برخوردار است که جهت رونق تولیدو ایجاد اشتغال مولد و زود بازده می توان از ظرفیت های خوب آموزش فنی و حرفه ای استان با وجود نیروهای مجرب و متخصص جهت تحقق این امر استفاده کرد.
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: یکی از بحران هایی که کشور و استان دراین مدت با آن درگیری دارند وجود ویروس کرونا است که این موضوع موجب عدم ارائه خدمات به مردم شریف استان در حوزه های مختلف گردیده است لیکن با وجود بسترهای الکترونیک بخش اعظمی از این مشکلات رفع گردیده است.


در ادامه این دیدار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای ضمن ارائه گزارش عملکرد آموزشی این اداره کل طی سال های اخیر، همچنین مجموعه اقدامات صورت گرفته در مواجه با ویروس کرونا اظهارداشت: خوشبخاته سازمان آموزش فنی و حرفه ای بعنوان متولی اصلی ارائه آموزش های غیر رسمی در تمامی حوزه ها از انعطاف پذیری خوبی برخودار است که می تواند با تدوین و تنطیم استاندارد های مهارتی در ارائه آموزش های به روز گام بردارد.
جلیلوند در ادامه گفت:برقراری ارتباط و تعامل با بخش صنایع استان یکی از سیاست های آموزشی است که این اداره کل آن را به جد دنبال می نماید و در همین راستای طی ایام دهه فجر با برگزاری نشست های مشترک نسبت به اعطای مجوز راه اندازی مراکز جوارکارگاهی اقدام شده که می توان به شرکت های تولیدی آلومینیوم و شرکت ماهد آلومینیوم اراک اشاره داشت.

| 233481