سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در گفتگو با پرسون:

خیز بلند کرونا برای موج چهارم/ ساده انگاری بلای جان مردم

با توجه به کشف چندین مورد ویروس جهش یافته در کشور به ویژه ویروس انگلیسی و با توجه به این‌که قدرت سرایت و میزان کشندگی این ویروس بالاتر است به تبع این نگرانی به وجود می‌آید که اگر این ویروس جایگزین نوع قبلی شود می‌تواند بیمارستان‌ها را به سرعت درگیر کند و خیز بسیار بلندی در کشور رخ دهد.

علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در گفتگو با پرسون، در خصوص موج چهارم کرونا بیان داشت: در فصل زمستان هستیم و احتمال این‌که بیماری بتواند فرصت شیوع بیش‌تری پیدا کند، بالاتر است. از طرفی با کشف چندین مورد ویروس جهش یافته در کشور به ویژه ویروس انگلیسی و با توجه به این‌که قدرت سرایت و میزان کشندگی این ویروس بالاتر است به تبع این نگرانی به وجود می‌آید که اگر این سوش جدید ویروس جایگزین نوع قبلی شود می‌تواند بیمارستان‌ها را به سرعت درگیر کند و خیز بسیار بلندی در کشور رخ دهد.

رئیسی در ادامه گفت: مسئله دیگری که نگرانی ما را دو چندان می‌کند این است که در حال نزدیک شدن به روزهای پایان سال و تعطیلات و سفرهای پیش رو هستیم.

وی همچنین خاطر نشان کرد: براساس تجربیات ما در سطح کشور و حتی تجربیات مشابه در سطح دنیا زمانی که از پیک بیماری عبور می‌کنیم و شهرها از حالت قرمز و نارنجی خارج می‌شوند، مردم به سمت ساده انگاری رفته و تصور می‌کنند ویروس ضعیف شده و یا از بین رفته است در صورتی که اینگونه نیست.

اگر این ویروس جایگزین نوع قبلی شود می‌تواند بیمارستان‌ها را به سرعت درگیر کند و خیز بسیار بلندی در کشور رخ دهد.

رئیسی عنوان کرد: با توجه به کشف چندین مورد ویروس جهش یافته در کشور به ویژه ویروس انگلیسی و با توجه به این‌که قدرت سرایت و میزان کشندگی این ویروس بالاتر است به تبع این نگرانی به وجود می‌آید که اگر این ویروس جایگزین نوع قبلی شود می‌تواند بیمارستان‌ها را به سرعت درگیر کند و خیز بسیار بلندی در کشور رخ دهد. براساس تجربیات ما در سطح کشور و حتی تجربیات مشابه در سطح دنیا زمانی که از پیک بیماری عبور می‌کنیم و شهرها از حالت قرمز و نارنجی خارج می‌شوند، مردم به سمت ساده انگاری رفته و تصور می‌کنند ویروس ضعیف شده و یا از بین رفته است در صورتی که اینگونه نیست.

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در پایان اظهار داشت: یکی دیگر از عوامل بسیار مؤثر در ساده انگاری مردم که از عوامل مؤثر در دنیا نیز بوده است، وجود واکسن، ورود واکسن و یا تزریق واکسن است که یک اطمینان کاذب در برخی افراد ایجاد کرده است و سبب شده است که متأسفانه این افراد پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند. از طرفی ورود به ماه مبارک رجب ماهی که عروسی‌ها و مراسمات زیادی در آن برگزار می‌شود که اگر مواظبت نشود می‌تواند منشأ شیوع بیش‌تر بیماری شود.

233010

مطالب مرتبط