تحلیلگر مسائل بین الملل در گفتگو با پرسون:

جدال چین و آمریکا بر سر موقعیت هژمون

در حال حاضر ایالات متحده آمریکا در جایگاه اول جهان قرار دارد لذا چین تلاش می‌کند که این موقعیت را از ایالات متحده آمریکا بگیرد بنابراین رقابت بر سر این است که چه کسی در جایگاه اول جهان به لحاظ قدرت قرار بگیرد به این معنی که بین آمریکا و چین بر سر رسیدن به موقعیت هژمون رقابت است.

نوذر شفیعی تحلیلگر مسائل بین الملل در گفتگو با پرسون، در خصوص روابط ناپایدار چین و آمریکا بیان کرد: اختلاف چین با آمریکا یک اختلاف بنیادی است. منظور از اختلاف بنیادی اختلافی است که جنبه ساختاری دارد و به سادگی قابل حل نیست به این معنی که بین آمریکا و چین بر سر رسیدن به موقعیت هژمون رقابت است.

شفیعی افزود: در حال حاضر ایالات متحده آمریکا در جایگاه اول جهان قرار دارد لذا چین تلاش می‌کند که این موقعیت را از ایالات متحده آمریکا بگیرد بنابراین رقابت بر سر این است که چه کسی در جایگاه اول جهان به لحاظ قدرت قرار بگیرد به همین دلیل بین ترامپ و بایدن از منظر رویکرد چین تفاوتی وجود نخواهد داشت. هر دو چین را تهدیدی برای ایالات متحده آمریکا جهت تسخیر موقعیت هژمونی ایالات متحده آمریکا می‌بینند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار د اشت: استراتژی ایالات متحده آمریکا درگیر کردن چین با مسائل داخلی و حوزه پیرامونی خودش است یعنی آمریکایی‌ها سعی می‌کنند چین را چنان در درون خود درگیر کنند که فرصت فکر کردن به محیط بیرون از خود را نداشته باشد به همین دلیل تایوان به یک موضوع مناقشه آمیز بین چین و تایوان و بین چین و آمریکا تبدیل شده است.

232643