پرونده ویژه پرسون؛ به بهانه تصویب لایحه"صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان؛/بخش3

جوادی: خشونت ها بازآفرینی شده است

تصویر جوادی: خشونت ها بازآفرینی شده است
یک جامعه شناس با بیان این که از فضای سنتی کمی فاصله گرفته ایم گفت: هم زمان نوع خشونت ها نیز تغییر پیدا کرده است.

خبرنگار اجتماعی پرسون گفت و گویی با مریم جوادی جامعه شناس داشته که به شرح ذیل است.

جوادی بیان کرد: با فاصله گرفتن از فضای سنتی خشونت علیه زنان بازآفرینی شده است. در گذشته فرد به خاطر مقایسه ای که با اطرافیان خوپ می شد، به سبب گفت و گو و کلام به کلام از حقوق خودش آگاهی پیدا می کرد. اما الان دسترسی به دنیای رسانه کسب آگاهی را آسان کرده است.

وی ادامه داد: فضای مجازی تیغ دو لبه است. مدرن شدن تدریجی ما و دسترسی به رسانه باعث مطلع شدن زنان از حقوق خودشان شده است. از طرف دیگر نوع خشونت ها جدید و بازآفرینی شده است. مثلا ارتباط های عاطفی که منجر به طلاق های عاطفی می شود در محیط فضای مجازی ایجاد می شود.

این جامعه شناس افزود: در حال حاضر درگیر یک تأخر فرهنگی در استفاده از تجهیزات مدرن هستیم. وقتی فرهنگ یک وسیله ای همراه آن نمی آید ما با یک بحران فرهنگی مواجه می شویم. فیلترسازی یک سری فضاها را در اختیار افراد قرار داده که فرد به آن اصلا فکر نمی کرد. این آشنایی ها سبب اتفاقاتی می شود که باعث تغییر در نوع خشونت های عامیانه می شود.

جوادی گفت: اگر خشونت را در حوزه جامعه شغلی بررسی کنیم می بینیم که برخی شغل ها صرفا مردانه است. در حوزه پست های سازمانی سقف های شیشه ای وجود دارد. اگر رشد افراد در پست های سازمانی را تشبیه به یک درخت کنیم از یک سطحی به بعد شاخه های این درخت کلا برای بانوان بسته می شود. یک درختی که با شاخه و برگ های پهن بود کم کم یک درخت کاج مانند و جمع می شود.

وی مطرح کرد: این سقف شیشه ای صرف جامعه ایران نیست در کشورهای توسعه یافته نیز اعتراضاتی در این خصوص وجود دارد. در حال حاضر حقوق برابری وجود ندارد. نقش های مختلفی برای یک خانم تعریف می شود مانند مادر بودن، مدیر خانه بودن و در عین حال یک سری وظایف که بیرون از خانه دارند.

این جامعه شناس افزود: در ساختار قدرت در خانواده هنوز یک مقدار نگاه مردسالارانه وجود دارد. این مسئله پیشینه ای تاریخی دارد. با وجود افزایش تحصیلات و تأثیر رسانه ها در مورد حقوق برابر هنوز تئوری قدرت در خانواده به صورت برابر رخ نمی دهد. حتی اگر مردی خواهان کمک به همسرش باشد بعضی طنزها و گفتمان ها مانع مرد می شود.

جوادی در رابطه با نقش خود زنان در زمینه سازی خشونت گفت: در حوزه زنان بحث امنیت فردی و امنیت اجتماعی داریم. در حفظ امنیت شهروندان اگر موضوع عدم رعایت امنیت فردی باشد این موضوع صرف جامعه ایران نیست. در کشورهای دیگری نیز می گویند از یک ساعتی به بعد تردد نداشته باشید یا احتیاط کنید. در قسمت های تاریک از قسمت روشنایی عبورکنید. در واقع این ها توصیه هایی برای امنیت فردی است. اما امنیت اجتماعی بر عهده ساختار و نهاد است. عدم رعایت امنیت شخصی برای یک آقا هم ممکن است رخ دهد. ما شاهد اتفاقاتی برای زنان در تاکسی های تلفنی بودیم این موارد باید کنترل شوند.


بیشتر بخوانید؛

حقوق زنان باید با فرهنگ سازی به صورت درونی پذیرفته شود

آمار مستندی از خشونت بر علیه زنان در کشور موجود نیست


وی تصریح کرد: به جای این که بانوان را صرفا مقصر فرض کنیم باید بر اساس آمار و مشاهدات بیشتری صحبت کنیم. من به ساخت برمی گردم بیشتر از این که این مسائل فردی باشد موضوع فرهنگی است. خانم ها هم مثل آقایان می توانند راحت در جامعه حضور داشته باشند وقتی در مورد چیزی صحبت می کنند اگر مخاطب آنها ذهن درست و منطقی داشته باشد مورد خشونت های کلامی و پرخاش های نادرست قرار نمی گیرند.

این جامعه شناس گفت: گاهی خانم بدون قصد و منظور صحبت می کند ولی مخاطب برداشت های دیگری می کند.

جوادی در پایان گفت: هنوز هم در یک سری کارگاه ها خانم هایی که برای کار مراجعه می کنند مورد سوءنیت کارفرما قرار می گیرند. زنی که برای امرار معاش در برای این که حضور اجتماعی داشته باشد مورد خشونت قرار می گیرد. آیا زن خودش مقصر است؟ در یک خشونت در یک ارتباط یک اتفاق و یا واقعه می تواند موثر باشد اما در روند آن هر دو طرف نقش دارند.

| 228004