222047

ماموستا مصطفی شیرزادی:

ترور شهید «محسن فخری زاده» معلول هراس دشمنان از انقلاب اسلامی است

تصویر ترور شهید «محسن فخری زاده» معلول هراس دشمنان از انقلاب اسلامی است
امام جمعه مریوان گفت: دیروز اوج درماندگی دشمن در ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده به نمایش گذاشته شد و این امر نشان داد که جهان استکبار تا چه میزان از قدرت جمهوری اسلامی هراس در دل دارد.

کردستان ـ امام جمعه شهرستان مریوان در گفت وگو با پرسون اظهار داشت: خبر شهادت شهید محسن فخری زاده برای هر ایرانی مایه تاسف و تاثر بود.

ماموستا مصطفی شیرزادی با اشاره به اینکه ترور شهید فخری زاده، اوج وحشی گری مدعیان حقوق بشر بود، گفت: کسانی که نعره حمایت از حقوق بشر آنان گوش جهانیان را کر کرده است، دیروز خود دست به جنایتی زدند که هرگز از اذهان انسان های آزاده، پاک نخواهد شد.

این عالم اهل سنت با تاکید بر اینکه این عمل جنایتکارانه هرگز بدون پاسخ نخواهد ماند، افزود: ترور و به شهادت رساندن دانشمندان، اندیشمندان و نخبگان یک کشور نشانه استیصال و درماندگی دشمن است که این مهم دیروز به اثبات رسید.

امام جمعه مریوان ادامه داد: دشمنان با این گونه اقدامات می خواهند که زمینه یاس و ناامیدی را در جامعه ما ایجاد کنند، ولی بالعکس این اقدامات وحشیانه عوامل صهیونیستی و آمریکایی باعث تقویت روحیه انقلابی گری ملت می شود.

ماموستا شیرزادی تاکید کرد: دیروز اوج درماندگی دشمن در ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده به نمایش گذاشته شد و این امر نشان داد که جهان استکبار تا چه میزان از قدرت جمهوری اسلامی هراس در دل دارد.

این عالم اهل سنت بیان داشت: بی شک بعد از شهادت این دانشمند هسته ای، هرگز عرصه علم و دانش کشور با وجود این همه جوان نخبه، متعهد و انقلابی خالی نخواهد ماند.

امام جمعه شهرستان مریوان در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اقدام وحشیانه دیروز مدعیان دروغین حقوق بشر در ترور شهید فخری زاده برای کسانی که همواره به دنبال مذاکره با آمریکا هستند، پیام های بسیاری داشت و مهمترین پیام این بود که آمریکا و اذنابش هرگز قابل اعتماد نبوده و نیستند.

| 222047