صفحه اصلی گردشگری

خبرهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و سفر، صنایع دستی و نیز هرچه درباره آثار تاریخی و باستان شناسی که باب میلتان باشد را در سرویس گردشگری پرسون بیابید.

مهمترین اخبار

روستای صخره ای در آذربایجان شرقی وجود دارد به نام کندوان، این روستا در صف ثبت جهانی شدن است.

دو نرخی شدن بلیت پروازهای داخلی برای اتباع غیرایرانی سبب کاهش آمار ورود گردشگران به کشور می شود؛ برای مثال بخش بزرگی از شهروندان عراقی عازم ایران، از قشر کم‌درآمد هستند، تحمیل هزینه اضافی، یقینا آن‌ها را از سفر به ایران منصرف می‌کند.