مهمترین اخبار

رئیس دانشگاه تهران گفت: امتحانات پایان ترم نباید ملاک گزینش دانشجویان شمرده می‌شد و آموزش مجازی باعث شد امتحانات مستمر هم بروز پیدا کنند و ویروس کرونا این روند را به‌خوبی پیاده‌سازی کرد.