مشارکت حداکثری

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که «عدم مشارکت در انتخابات عینا همان چیزی است که دشمن می خواهد» گفت: هیچ گاه با شرکت نکردن در انتخابات نمی توانیم به کمبودها و کاستی ها رسیدگی و آن ها را حل کنیم.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: هرچه نامزدها با دیدگاه های مختلفی وارد عرصه انتخابات شوند، مردم با سلیقه های مختلف در انتخابات مشارکت کرده و سطح مشارکت بالاتر خواهد رفت.
میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش رو یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و جریان‌های سیاسی است. مشارکتی که زیربنای حراست از منافع ملی بوده و ایجاد آن خود نیازمند تثبیت زیربنای امید و اعتماد در جامعه به صندوق رای و خروجی آن است.
جمال عرف اظهار داشت: به اعتراف تمام کارشناسان تحریم های چند سال اخیر کشور ما، در طول تاریخ بی سابقه بوده و علیه هیچ ملت و حکومتی این تحربم ها اعمال نشده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه ‌«مشارکت حداکثری» مردم در انتخابات یک اصل است و تشریفاتی نیست، گفت: برخی نفوذی‌ها در دولت، می‌خواهند صف‌های خسته‌کننده مرغ و گوشت را جایگزین صف‌های پرشور انتخابات کنند.