ماسوله

نتایج بررسی مقدماتی امکان‌سنجی باستان‌شناسی در راستای تکمیل پرونده ثبت جهانی ماسوله در مناطق کوهستانی اطراف این شهر پیشینه حضور انسان در منطقه را حداقل تا ۴ هزار سال پیش به عقب برد.

بافندگی سنتی، فن و هنر تنیدن و گره زدن الیاف به منظور تهیه منسوجات است، هنری که 444 نفر از زنان در ماسوله در آن فعالیت دارند و کیفیت محصولاتشان به‌قدری است که بیش از 7 هزار نفر در فضای مجازی بافته‌هایشان را دنبال می‌کنند..