ثبت سفارش

دبیرانجمن واردکنندگان برنج از آغاز ثبت سفارش برنج از ابتدای هفته خبر داد.
معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش استان زنجان خبر داد:

15 شهریور، پایان مهلت ثبت سفارش کتب دانش‌آموزان

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش استان زنجان گفت: 15 شهریور، پایان مهلت ثبت سفارش کتب دانش‌آموزان در سامانه ثبت سفارش کتب درسی خواهد بود.
رییس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد گفت: باید توجه داشت که هیچ ارزی به مناطق آزاد اختصاص داده نشده و برای واردات کالای همراه مسافر، با ارز متقاضی واردات صورت می گیرد و به همین علت مناطق آزاد هیچ نقشی در بی ثباتی بازار ارز ندارد.

رییس هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

رییس بانک مرکزی فرافکنی کرده و صحبت هایش وجاهت علمی ندارد

رییس هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی در خصوص صحبت های اخیر رئیس بانک مرکزی پیرامون تاثیر ثبت سفارشات مناطق آزاد بر بازار ارز واکنش نشان داد.