تغییر اقلیم

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: طرح‌های جامع کشور به ویژه در حوزه‌های زیر ساخت نیازمند پیوست‌های اقلیمی با تایید سازمان هواشناسی به عنوان مرجع حاکمیتی داده‌های وضع هوا و اقلیم در کشور است.
یک پژوهشگر حوزه اقیلم و تغییر اقلیم شش آسیب احساسی، اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی، سیاسی و جسمی را از جمله مواردی دانست که به وسیله تغییرات اقلیمی زنان را تهدید می‌کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان" به مسئله پیشگیری بهتر از درمان است توجه نمی‌کنیم"گفت: وزارت صمت و جهاد کشاورزی باید گام‌های اساسی برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم بردارند.
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: روند افزایش دما و کاهش بارش در بیشتر کشور‌های غرب آسیا رخ داده بیشترین افرایش دما در ایران و عراق رخ داده و بیشترین کاهش بارش در افغانستان و آذربایجان رخ داده و ترکیه عربستان پاکستان و ... نیز تحت تاثیر مساله تغییر اقلیم قرار دارند.
هوا سرد است و باران می‌بارد، بارندگی آنقدر زیاد است که درختان هم سیراب شده‌اند و دیگر نیازی به آبیاری آن‌ها نیست، اما کارگران شهرداری بدون توجه به این موضوع، مانند سایر روز‌ها به خیابان آمده‌اند و مشغول آبیاری درختان هستند!