آلودگی هوا

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست گفت: طبق اصلاحیه قانون هوای پاک و اعمال سن فرسودگی، از ۲۷ میلیون خودروی عامل کشور، تعداد ۷ میلیون دستگاه به سن فرسودگی رسیده است.

کیفیت هوای تهران امروز یکشنبه اگر چه در شرایط قابل قبول قرار دارد اما طبق پیش بینی‌ها احتمال دارد این روند تا ساعات آینده به وضعیت ناسالم تبدیل شود.
شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۸۶ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.
شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد؛

وضعیت هوای تهران« قابل قبول » است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۷ قرار گرفته است و کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد.