آتش سوزی

ململی سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین از شهادت یک آتش نشان قزوینی و مصدومیت تعدادی از آتش نشان در حادثه آتش سوزی خیابان شهید انصاری خبر داد.
راس ساعت ۲۲:۰۰ چهار شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ یک مورد حریق فروشگاه لوازم جشن تولد واقع در خیابان ارتش به فرماندهی آتش نشانی اطلاع داده شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهردرای مشهد گفت: جز حادثه ای که دو هفته پیش برای دو نوجوان در منطقه بلوار توس ایجاد شد تا این لحظه گزارش هیچ حادثه ی دارای خسارات جانی و مالی به سازمان آتش نشانی گزارش نشده است.
در گفتگو اختصاصی با خبرنگار پرسون اصفهان مطرح شد:

آتش نشانی شهر اصفهان از به روز ترین تجهیزات بهرمند است

مدیر سازمان آتش نشانی شهر اصفهان گفت: ما هیچ گونه تجهیزات فرسوده استفاده نمی کنیم چون جان و مال مردم در میان می باشد و ما از بهترین تجهیزات استفاده می کنیم
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز خبر داد:

اجرای طرح پویش چهارشنبه سوری اصیل در شیراز

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: در راستای خدمات ایمنی به شهروندان به ویژه در چهارشنبه پایان سال طرح پویش چهارشنبه سوری اصیل در شیراز برگزار می شود.
یک انبار نگهداری از لوازم و تجهیزات پزشکی شب گذشته دچار حریق شد. علت بروز این آتش‌سوزی نیز از سوی کارشناسان آتش‌نشانی در حال بررسی است.