• نام عکاس: براتی
  • شماره گزارش: 406777
  • پنج شنبه 30 تیر 1401
  • 197

فعالیت های میزهای خدمت سفر استانی ریاست جمهوری

در روز نخست سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی ،میزهای خدمت دستگاه های اجرایی استان به مراجعات حضوری مردم در حوزه های مختلف پاسخ دادند

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

| 406777