مسعود پزشکیان:

مردم اگر نباشند هیچ کاری نمی توانیم بکنیم + فیلم

در مقابل هیچ قدرتی سر خم نخواهیم کرد. مردم اگر نباشند به تنهایی هیچ کاری نمی توانیم بکنیم.

به گزارش سایت خبری پرسون، مسعود پزشکیان در جمع اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران گفت: در مقابل هیچ قدرتی سر خم نخواهیم کرد. پست و مقام و جایگاه برای من هیچ امتیازی نیست.مردم اگر نباشند به تنهایی هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. بر روی عهد و پیمانم با مردم خواهم ماند. این موقعیت ها ما را عوض نمیکند. از عزیزان میخواهم انسجام و وحدت خود را حفظ کنید،صدای من باشید و صدای شما خواهم بود

منبع: رویداد24

706427